FaoFar FaoFar FaoFar FaoFar

Předváděcí akce lesních fréz Fao Far

2014-10-23


Dne 22.10.2014 proběhla předváděcí akce lesních fréz FF 2.352DT a FF 4088. Všichni pozvaní zákazníci mohli vidět práci lesních fréz jak na plantáží stromků tak během čištění okolních polí od náletu a menších stromů. Zákazníci si mohli prohlédnout práci lesní frézy 4088, která se svou pracovní šířkou 40 cm a max. hloubkou 30 cm rozdrtila stromky, kořeny, kameny a vše promíchala s půdou. Takto připravený pás bylo možno použít pro výsadbu nových stromků. Potřebný výkon traktoru pro tento model lesní frézy je 90-150 HP, v závislosti od pracovních podmínek. Kvalitu práce zaručuje 12ks zubů s vidiovými hroty. S menší modifikaci může být tato fréza použitá k frézování pařezu jako model 4082. Druhý předváděný model frézy byl 2.352DT který při své pracovní šířce 2,3 m a max. hloubce 8 cm lehce rozdrtil všechny stromky, pařezy, keře a nálety. Potřebný výkon traktoru pro model 2.352DT je 120-240 HP, v závislosti od pracovních podmínek. Kvalitu práce u tohoto modelu zaručuje 45ks zubů s vidiovými hroty. Z důvodu velkého zájmu o předváděcí akce, byla naplánována další akce lesních fréz na jaro roku 2015.  
 
« zpět