FaoFar FaoFar FaoFar FaoFar

FAO FAR 71 + FAO FAR 2241

 

VYVÁŽECÍ VLEKY

 Firma FAO-FAR je již léta předním dodavatelem kvalitních vyvážecích vleků na trhu. V současné nabídce se nacházejí stroje určené výlučně k profesionálnímu využití.

Mnohaletá zkušenost spojená s dovozem strojů ze Skandinávie umožnila vytvořit ideálně přizpůsobený stroj pro velmi obtížné podmínky. Konstrukce strojů a použitý materiál umožňují profesionální, intenzivní  využití.


MALÉ A STŘEDNÍ TĚŽEBNÍ A VYVÁŽECÍ SOUPRAVY51 + 2241Nejmenší model v naší nabídce – vyvážecí vlek FAO FAR 51 o nosnosti 5 tun s hydraulickým ramenem 2241 s dosahem 4,6 m a zdvihovým momentem 22 kNm. Stroj je určen pro traktory s výkonem od 30 – 60 HP, s nimiž tvoří  menší a dobře ovladatelnou soupravu pro práci v probírkách. Model 51 má mnoho společných prvků s větším, populárním modelem 61 (6 tun), což zajišťuje i při jeho rozměrech nadprůměrnou odolnost. Centrální rám s průřezem 140x140x8 mm, bogie náprava a přírubová základna jeřábu jsou totožné jako u modelu 61. Rozdíly jsou v rozměrech stroje: délka úložného prostoru je 2,6 – 3,4 m, šířka v obrysu kol 1,63 m a hmotnost 1200 - 1400 kg. Z důvodů použití kvalitních materiálů a profesionalního zpracování je jeho hmotnost větší, ve srovnání s modely jiných výrobcu ve stejné kategorií, které jsou o 500-900kg lehčí. Ve spojení s těsným osazením hydraulického ramene a krátkým závěsem (v hydraulický ovládané variantě) se podařilo dosáhnout hlavního cíle, kterým byla maximální ovladatelnost a co nejnižší odpor točivého pohybu za každých podmínek. I přes své menší rozměry je model 51 určen pro každého profesionálního uživatele a splňuje jejich vysoké požadavky pro prácí v lese. 

Seznam standardní a dodatečné výbavy je velmi rozsáhlý - stejně jak u větších modelů, až na pomocný pohon kol (HD).

 
 

Základní model  FAO FAR 61+2241

Hydraulické rameno je přírubově připevněno k centrálnímu nosnému rámu, který je vybaven vyztuženou nebo otáčivou ojí  s velkým úhlem vychýlení a stabilními vyklopnými podpěrami. Úložný prostor je vybaven 4 páry nastavitelných, otočných klanic. Bogie nápravy soupravy snadno překonávají nerovnost terénu. Podvozek je vybaven snímatelným osvětlením s mechanickým zabezpečením proti poškození. 


 

 

Model FAO FAR 61+ 2241 s dodatečnou výbavou

- hydraulické ovládaní
- vzduchové brzdy
- 6 párů klanic
- široká kola 400/60 x 15,5
- kompletní osvětlení umožňující jízdu po pozemních komunikacích


 


Model FAO FAR 61+ 2250

Nové vyvážecí vleky FAO FAR 71 (7T) a 81 (8T) s novými hydraulickými rameny 2546 a 2554


 

 

Dva modely podvozků 71 a 81 (z r. 2012) jsou výsledkem inovace modelu 71, který je používán na trhu již 7 let. Hlavní rozdíl mezi stávajícím a novými modely představuje nový rám s větším průřezem.  U předchozího modelu byl rám vyroben z profilu o průřezu 140x140x8 (10) mm, v současné době je průřez rámu 160x160x8 mm, ve variantě se zpevněným rámem pak 160x160x10. Zcela nová je také konzole náprav, v níž příčný nosník z uzavřeného profilu byl změněn na pružné tvarovky s konvergentním průřezem. Zvětšený průřez rámu a nová konzole náprav umožnily dosáhnout ještě lepšího vyztužení konstrukce a zvýšily její odolnost proti přetížení. Změny se týkaly také závěsu – současný průřez závěsného nosníku vzrostl o 20 mm. U nového modelu 71 pohyb závěsu ovládá jeden hydraulický servomotor, zatímco model 81 je standardně vybaven dvěmi pístnicemi. Všechny modely FAO FAR jsou sériově vybaveny horním závěsem. Toto řešení má mnoho předností ve srovnání s dolním zemědělským závěsem. Horní závěs garantuje mnohem lepší stabilitu, snižuje riziko převrhnutí přívěsu, demontáží dolního závěsu traktoru získáme větší světlost a předejdchází se uvíznutí traktoru na vysokých pařezech. S horními závěsy se také szvyšuje tažna síla díky příznivějšímu rozložení silových vektorů působících na závěs. 

 

 

Model 71 (z r. 2012) je přímým nástupcem stávajícího modelu. Model 81 pak představuje zcela novou položku v nabídce FAO FAR. Od modelu 71 jej odlišuje zvýšený objem úložného prostoru, závěs s dvojitým ovládáním a zpevněné prvky konstrukce. Charakteristickou vlastností nových modelů jsou ozubené lišty na klanicových držácích. Tvarované zuby, umístěné na držácích klanic, lépe udržují náklad a zajišťují jej před sklouzáváním, především v zimě  a v kopcovitém terénu. 


 

 V současnosti lze ke všem modelům objednávat osvětlení instalované do zadního nosníku, s mechanickým zabezpečením proti poškození. 

 

Nová hydraulická ramena série 25 kNm (2554 a 2546)
 

FAO FAR 2554 tvoří základní model série 25. Přírubový jeřáb je určen k montáži na podvozcích o nosnosti 6-8 tun, jeho maximální dosah je 5,4 m a zdvihový moment 25 kNm. Základ stroje částečně vychází z ověřených řešení modelu 2250, většina prvků však byla nově navržena. Celková konstrukce je typická pro jeřáby Fao Far: 4 válcová otočná základná, ramena jsou vybavena širokoúhlým kloubem, vnější rameno má teleskopické vysunování, drapák 0,16 je zavěšen pod rotátorem FR7.

Hydraulické vedení je vedeno pozinkovanými ocelovými trubkami podél ramen a všechny gumové linky jsou zajištěny speciálními spirálovými páskami z umělé hmoty. Ve srovnání s modelem 2250 disponuje nový jeřáb o 30 cm větším dosahem s výrazně větším zdvihem. Hlavní rameno má širší průřez a boční desky kloubů s příložkami o charakteristickém zaobleném tvaru. Nová konstrukce lépe snáší napětí vznikající během maximálního zatížení jeřábu.

Doplňkovým standardním příslušenstvím pro tento model je tlumič chvění (hydraulický akumulátor se sadou ventilů), připojený k hlavnímu zdvihacímu válci. Díky tomu je většina škodlivých chvění eliminována, co má za následek značné omezení rizika vzniku prasknutí strojové struktury a prodloužení doby mezi údržbami. Pro dosažení maximální výkonnosti je stroj vybaven řadou doplňkového hydraulického příslušenství, umožňujícího dosažení rychlé a zároveň plynulé práce. Dostupné jsou 3 druhy ovládání: mechanické 2+4, elektrické HE a elektrohydraulický joystick HR.

 


 

 

Model FAO FAR 81+ 2254 s dodatečnou výbavou

- hydraulické ovládaní
- vzduchové brzdy
- kompletní osvětlení umožňující jízdu po pozemních komunikacích

Profesionální výbava

Přírubové připevnění  hydraulického ramene s 4 válcovou otočnou základnou, vybaveným regulátory rychlosti, zajišťuje celé konstrukci výjimečnou stabilitu. Robustní sloup a pevná ramena nakladače jsou zhotovené z vysoce kvalitní oceli a ve spojení s masivními klouby, vybavenými vyměnitelnými ložisky z bronzu, zajišťují dlouhou životnost hydraulického ramene i v těch nejobtížnějších provozních podmínkách. Jednotlivé části ramene jsou vyvážené a široký úhel jejich rozevření poskytuje velký manévrovací prostor, včetně souběžného uzavření ramen. 

 

 

Širokoúhlý kloub ramen umožňuje vykonávat rychlé pohyby hydraulickým ramenem současně s udržením stálé rychlosti a síly zdvihu. Za zmínku stojí fakt, že většina dovážených strojů nemá širokoúhlý kloub, což značně omezuje, a někdy přímo znemožňuje provedení nakládky do přední části úložného prostoru.  


 

Hydraulické dělené vedení. Krátké elastické linky jsou zajištěny spirálami z umělé hmoty, ocelové trubky jsou pak připevněny k hydraulickým ramenům. Náklady na výměnu jsou ve srovnání s jednodílným vedením mnohonásobně nižší. 

 


Hydraulické rameno je standardně vybaveno drapákem o ploše 0,16 m²  a s maximálním rozevřením 1200 mm.

Rotátor firmy FINN-ROTOR zajišťuje velký točivý moment. Závěs rotátoru může být na přání vybaven brzdou, stabilizující drapák během rychlých pohybů jeřábu.

 


 

 

Hydraulicky ovládaná oj s velkým úhlem vychýlení významně zlepšuje manévrovací schopnost soupravy v hustě zalesněných terénech.
Oj je ovládaná z vnější hydrauliky traktoru nebo dodatečným rozvaděčem instalovaným v kabině. 


 

Robustní výklopné podpěry s širokým rozvorem, vybavené hydraulickými zámky, zajišťují velkou stabilitu a bezpečnost při práci. Zároveň chrání hydraulické rameno vyvážecího vleku při maximálním zatížení přívěsu.
Servomotory a převody jsou chráněny před poškozením pevnou mříží. 

 


 

Centrální rám s regulovanými klanicemi a posuvnou osou garantují možnost přizpůsobení libovolné délce dřeva.
Lehká, avšak pevná konstrukce zajišťuje velmi dobrou ovladatelnost a malý odpor při zdolávání překážek v terénu i s velkým nákladem. 

 

 

 

Na vyvážecí vleky Fao Far lze nasadit jak pneumatiky s drapákem vhodné do terénu tak pneumatiky s vzorkem vhodným pro provoz na pozemních komunikacích. 

 

Vzduchové brzdy na 2 nebo na 4 kola s regulátorem brzdné síly. Vzduchové vedení, servomotory, nádrž a ovládací ventily jsou před poškozením zajištěny pevným krytem. 

Hydraulické ovládaní s výkonností 45 l/min.
Čerpadlo s převodovkou instalované na hřídeli PTO. Nádrž vybavená sacím a odtokovým filtrem.
Varianta doporučovaná v případě připojení k traktorům s nízkou výkonností hydrauliky < 30 l/min. 

 

Řídicí systémy – hydraulické rozváděče

Standardní mechanický rozváděč - STD

Elektrický rozváděč – 2 elektricky ovládané sekce - HE

Proporcionální rozváděč – elektrohydraulický joystick - HR

 

Stroje jsou vyráběné podle individuálních požadavků odběratele. Kromě dodatečné výbavy existuje neomezené množství modifikací.

 

Kontaktujte nás ohledně: FAO FAR 71 + FAO FAR 2241

tel.604383382
e-mail:faofar@faofar.cz
zpět vytisknout