FAO FAR 2.057 DT

Lesní fréza - mulčovátor je vybavená speciálním rotorem pro hloubkovou práci. Je určená pro čištění ploch z náletů společně s kořeny, drcení potěžebních zbytků, přípravu technických linek, protipožárních pásů, čištění terénu pod elektrickým vedením a přípravu půdy před výsadbou stromů.