FV 4088

Stroj je určen k pásové přípravě půdy

 

Základní přednosti:

-       rozmělnění a promíchání půdy do hloubky 30 cm, s bohatým obsahem výživných látek,

-       horní vrstva materiálu zůstává na místě výsadby stromů,

-       příprava půdy nevyžaduje dřívější odstranění ani drcení potěžebních zbytků a klestů, stroj všechno rozdrtí a promíchá s půdou do hloubky 35 cm,

-       možnost frézování pařezů (FU 4077)