Rozvaděč HR - elektrohydraulický joystick

V této možnosti jsou nízkotlaké servopáčky HR instalovány v kabině, zatímco hlavní rozdělovač s napájecí jednotkou je umístěn u jeřábu. Pohyby jeřábových ramen jsou řízeny proporcionálně a kleště a teleskop jsou ovládány elektricky z tlačítek na páčkách. Možnost s panelovým rychlospojením umožňuje rychlé odpojení přívěsu od traktoru bez demontáže páček z kabiny. Spolupracuje s hydraulickým agregátem s konstantním výkonem nebo s napájením z hydrauliky traktoru (čerpadlo s variabilním výkonem je k dispozici v systému HR-LS). Systém je standardně vybaven dodatečným vysokotlakým filtrem. Hlavní výhodou oproti ovládání HE je umístění rozdělovače na sloupku jeřábu místo v kabině traktoru. Samotné páčky vedoucí do kabiny jsou snadnější k samostatné instalaci a lze je nastavit v mnohem ergonomičtější poloze ve srovnání s ovládáním HE / STD. Rozvaděč HR - elektrohydraulický joystick je dalším volitelným vybavením u hydraulických ramen FAO FAR 2241 - 4367.